Sultan Ahmet'ten sonra tahta kim çıktı

Sultan Ahmet'ten sonra tahta kim çıktı, sultan ahmetten sonra kim tahta çıktı, sultan ahmetten sonra hangi oğlu tahta çıktı, sultan mehmet'ten sonra tahta kim çıktı

Sultan Ahmet'ten sonra tahta kim çıktı
Sultan 1. Ahmet tarihe kardeş katlini kaldıran padişah olarak geçti. Sultan I. Ahmet tahta çıktığı gün kardeşi Mustafa'yı öldürmeyerek Osmanlı'da kardeş katline son verdi. Kardeş katli yasasını kaldıran Sultan Ahmed, ailenin en büyüğünün tahta çıkması için yeni bir yasa çıkardı.

I. Ahmed!in ölümünden sonra kardeşi I. Mustafa 22 Kasım 1617'de hanedanın en yaşlı mensubu olarak tahta çıktı. I. Mustafa 15. Osmanlı padişahı ve 94. İslam halifesi oldu.

I. Mustafa devlet işleri ile pek ilgili olmadığından dolayı kendi isteğiyle tahtı 96 gün sonra 26 Şubat 1618 günü I. Ahmet'in en büyük oğlu olan II. Osman'a (Genç Osman) bıraktı.

Ancak yenilik taraftarı olan Genç Osman'ın Yeniçeriler tarafından 19 Mayıs 1622’de tahttan indirilerek Yedikule Zindanlarında öldürülmesinden sonra Sultan I. Mustafa yeniden tahta çıktı.

Ancak I. Mustafa'nın ikinci defa tahtta çıkması da uzun sürmedi. 1,5 yıl yıl sonra akıl sağlığı bozuk olduğu için Şeyhülislâm Yahya Efendi ve devlet erkânı, I. Mustafa’nın yerine IV. Murad’ın geçmesine karar verdi. 10 Eylül 1623 henüz 11 yaşında olan I. Ahmed ve Kösem Sultan'ın oğlu olan IV. Murat tahta çıktı.

Hiç yorum yok :