17 Mayıs 2016 Salı

İş Kanununa göre işçilere yıllık izin verilmesi

İş Kanununa göre işçilere yıllık izin verilmesi, 4857 sayılı İş Kanununa göre yılık izin ne kadardır, işçiler için yıllık izin süresi.

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Süreleri (İş Kanunu/53 madde)
İşçi statüsünde çalışan işçiler yıllık ücretli izin hakkı ve süreleri İş Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 1 yıldan 5 yıla kadar çalışanlar için 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlar için 20 gün, 15 yıldan daha fazla çalışanlar için 26 gündür

İşte İş kanunundaki o düzenleme: 

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Süreleri
Madde 53 - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,
Az olamaz.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.