5 Şubat 2016 Cuma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Çocuk Cezaevleri için Kanun Teklifi Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Çocuk Cezaevleri için Kanun Teklifi Verdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba çocuk cezaevleri için kanun teklifi verdi. Kanun Teklifi gerekçesinde, Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu uyarınca “çocukların yüksek yararının gözetilmesi” ilkesi hatırlatılarak, iyileştirme iddiası ile çocuk hükümlülere ziyaretlerin kapalı görüş usulü ile yapılmasının bir hak gasbına neden olduğu belirtildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, çocuk cezaevlerinde uygulanan kapalı görüş uygulamasının kaldırılarak, tüm görüşlerin açık usulle yapılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.

Teklif gerekçesinde, Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre hükümlü ve tutuklu toplamda 2.374 tane çocuk mahkum bulunduğu, diğer Ceza İnfaz Kurumlarında olduğu gibi Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarında da kapalı görüş usulü uygulandığı belirtildi. Çocuk hükümlüler için de üç kapalı görüş, bir açık görüş olmak üzere infaz koruma memurları nezaretinde görüş hakkı verildiği belirtilen teklifte, kapalı görüş uygulamasında, aile veya ziyaretçi olarak gelen kişilerle gerçekleştirilen görüşmeler sırasında arada bir camın bulunduğu ve telefon aracılığı ile görüşüldüğü ifade edildi.

Teklif gerekçesinde, Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu uyarınca “çocukların yüksek yararının gözetilmesi” ilkesi hatırlatılarak, iyileştirme iddiası ile çocuk hükümlülere ziyaretlerin kapalı görüş usulü ile yapılmasının bir hak gasbına neden olduğu belirtildi. Gerekçede, "Çocukların aileleri ve ziyaretçileriyle iletişimlerini bu vesileyle zorlaştırmak, mahkum çocukların adalet duygusunu köreltmekte, bunun yanı sıra ötekileştirilme ve dışlanma duygusunu hissettirmektedir." ifadeleri yer alırken, bu problemlerin giderilmesi amacıyla Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarında bütün görüşlerin açık görüş olması gerekmektedir denildi.

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

Veli AĞBABA
Malatya Milletvekili


GENEL GEREKÇE
Ülkemizde Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre hükümlü ve tutuklu toplamda 2.374 tane çocuk mahkum bulunmaktadır. Diğer Ceza İnfaz Kurumlarında olduğu gibi Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarında da kapalı görüş usulü uygulanmaktadır. Çocuk hükümlüler için de üç kapalı görüş, bir açık görüş olmak üzere infaz koruma memurları nezaretinde görüş hakkı verilmektedir. Kapalı görüş uygulamasında, aile veya ziyaretçi olarak gelen kişilerle gerçekleştirilen görüşmeler sırasında arada bir cam bulunmakta ve telefon aracılığı ile görüşülmektedir.

Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu uyarınca “çocukların yüksek yararının gözetilmesi” ilkesi benimsenmiştir. Bu ilkeden yola çıkarak, iyileştirme iddiası ile çocuk hükümlülere ziyaretlerin kapalı görüş usulü ile yapılması bir hak gaspına neden olmaktadır. Çocukların aileleri ve ziyaretçileriyle iletişimlerini bu vesileyle zorlaştırmak, mahkum çocukların adalet duygusunu köreltmekte, bunun yanı sıra ötekileştirilme ve dışlanma duygusunu hissettirmektedir.

Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarında kapalı görüş usulünden kaynaklı ortaya çıkan psikolojik problemlerin en az seviyeye indirilmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarında bütün görüşlerin açık görüş olması gerekmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu’nun 83. Maddesinin 3. Fıkrasına bir cümle eklenerek, çocuk hükümlülere ziyaretlerde yalnızca açık görüş usulünün uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1 – 5275 sayılı Kanunun “Hükümlüyü Ziyaret” başlıklı 83. Maddesinin 3. Fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Çocuk hükümlülere ziyaretlerde açık görüş usulü uygulanır.”

MADDE 2 - Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

Kaynak: chp.org