10 Aralık 2015 Perşembe

Celali İsyanlarının Sonuçları celali ayaklanmalarının sonuçları

Celali İsyanlarının Sonuçları, celali ayaklanmalarının sonuçları

Celali İsyanlarının Sonuçları   

  • Osmanlı toprak düzenini büyük ölçüde değiştirdi. 
  • Ağır vergiler yüzünden ya da “Büyük Kaçgun” sırasında yerlerinden olan çiftçilerin toprakları mültezimlerin ya da yerel yöneticilerin eline geçti. 
  • Vergiler yüzünden borca giren köylüler, işledikleri toprakları sonunda tefecilere kaptırdılar. 
  • Osmanlı toprak düzeninin belkemiği olan tımar sistemi bozuldu. 
  • Büyük nüfus hareketleri ortaya çıktı ve kentlere büyük göçler oldu. 
  • Tarımsal üretim geriledi ve kıtlık tarım ürünleri fiyatlarının yükselmesine yol açtı. 
  • On binlerce insan yaşamını yitirdi ve pek çok yerleşim yeri yıkıma uğradı.