7 Temmuz 2015 Salı

Evlilik İzni kaç Gündür

evlilik izni kaç gündür, evlilik izni kaç gündür 2013, İş Kanun ve Devlet Memurları Kanununa Göre Evlililik İzni Kaç Gündür, 657 sayılı kanuna göre evlilik izni kaç gündür, 4857 sayılı iş kanununa göre evlilik izni kaç gündür, evlilik izni kaç gündür iş kanunu, doğum izni kaç gündür, süt izni kaç gündür, ölüm izni kaç gün,  doğum izni ne kadar, süt izni kaç gündür.

4857 Sayılı İş Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Evlililik İzni Kaç Gündür

Evlilik izni;
  • 4857 sayılı İş Kanun'na göre evlilik izni 3 gün
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre evlilik izni 7 gün
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Evlilik İzni Kaç Gündür
4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinin b) fıkrasına göre evlilik izni üç gündür. İlgili madde aşağıdadır:

Hafta tatili ücreti
MADDE 46. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.
Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.
Şu kadar ki;
a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,
b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri,
c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,
Çalışılmış günler gibi hesaba katılır.
Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır.
Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir.
Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir.
Kaynak: sendikam

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Evlililik İzni Kaç Gündür
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 'Mazeret izni' başlıklı 104. maddesine göre; "Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

Madde metni detaylı bir şekilde incelendiğinde evlilik nedeniyle mazeret izni verilebilmesi için evliliğin vuku bulması gerekmektedir. Yani evlilik vuku bulmadan bu izninin verilmesi mümkün değildir.Evlenme nedeniyle mazeret izninin verilebilmesi için evlenmenin tescil edilmesi gerekmektedir. Ancak, resmi nikah töreni için gün alınması da o gün itibariyle evlenmenin yapılacağı anlamına gelir ve izin süreci başlatılabilir.

Bir çok kamu kurumu evlenme tarihinden itibaren yani resmi nikah davetiyesinde belirtilen günden itibaren 10 gün içerisinde mazeret iznini kullandırmaktadır. Halbuki Kanun metninde böyle bir zorunluluk yoktur. Yani, kamu kurumları sen evlendin ve 10 gün geçti diye izin vermemezlik yapamaz ve yapmamalıdır. Bize göre o takvim yılı içerisinde 7 günlük mazeret izni kullandırılmalıdır. Ancak, her halükarda izin kullanılabilmesi için evliliğin vuku bulması gerekmektedir.