Hızır Reis Kimdir Hızır Reis Kim Hızır Reis Hayatı Hızır Reis Özgeçmişi Hızır Reis Hayatı


Hızır Reis Kimdir
Hızır Reis, Cezayir hükümdarı,Cezayir Beylerbeyi ve Kaptan-ı Deryaolarak XVI. yüzyılın en önde gelenkişi ve denizcilerinden biriydi. Hızır Reis, Midilli'de doğmuş, Vardar Yenicesi'nde tımarlı sipahi YakupAğa'nın beş oğlundan biridir. FatihSultan Mehmet (1451-1462)zamanında Midilli'nin CenevizlilerdenEylül 1462 yılında alınmasındagönüllü olarak savaşa katılmış vekendisine Banova Köyü tımar olarak verilmiştir.Hızır Reis'in diğer kardeşleri ile birlikte doğum tarihleri tam olarak belli değildir. Küçük yaşta ölen Yusuf ve İshak'ın dışında kalan ikikardeşiyle birlikte Hızır Reis'tedenizciliğe heves etmiştir. Kardeşlerinünü kısa sürede bütün Akdeniz'eyayılmış ve bunlar Barbaros Kardeşler olarak anılmaya başlamışlardır.“Barbaros” adının, kendilerineAvrupalılar tarafından ağabeyi OruçReis'in kızıl sakalından dolayı takıldığı iddia edildiği gibi, kelimenin o tarihlerde Türk denizcilerinin de üstlerine “Baba” lakabıyla hitap etmesi son zamanlara kadar devam eden bir gelenek olduğu için bu deyimlerin birleşmesinden oluştuğu söylenebilir.Yavuz Sultan Selim ( 1512-1520) tahta çıktığında Barbaros Kardeşler Tunus'a giderek SultanEbu Abdullah Muhammed'den (1493-1525) gemilerini barındırmak için bir liman istediler.Sultanla yaptıkları anlaşma sonucu , Halku'l Va'd (Goletta) limanına yerleştiler. İşte BarbarosKardeşlerin tarihe geçen ve Akdeniz'i adeta bir Türk gölüne çeviren seferleri böylece başlamışoluyordu.Barbaros Kardeşler, 1512 sonbaharında Serşel'e baskın yaptılar, fakat alamadılar. Daha sonra1513 baharında çıktıkları seferlerde Cicelli'yi ele geçirdiler.

1514 Baharı'nda yine denizeaçıldılar, bu sefer Sicilya'nın kuzeyindeki Lipari adaları önünde büyük bir İspanyol kadırgasına rastlayarak usta manevralarla ele geçirdiler. Bu çarpışmalarda Oruç Reis'te yaraaldı, daha sonra çıktıkları seferlerde de birçok ganimet ele geçirdiler.Daha sonra Osmanlılarında desteğini sağlayan Barbaros Kardeşler, İspanyol işgalindenkurtulmak isteyen Cezayir şehrinin yardımına koştular. Cezayir'in ele geçirilmesinden sonraOruç Reis, Cezayir Sultanı ilan edildi.1515 yılında Tlemsen'i geri aldıkları savaşta Oruç Reis şehit düşünce, Cezayir'e tek başınahakim olan Hızır Reis, Osmanlı desteğini daha da güçlendirmek için, güvenilir bir adamınıYavuz Sultan Selim'e gönderdi. Kuzey Afrika'da olup bitenleri yakından takip etmekte olanOsmanlı Padişahı, “Hızır Reis, Nasrüddindir, Hayrüddindir” diye memnuniyetini ifade eden bir hattı şerif gönderdi. Böylece Cezayir Osmanlı topraklarına katılmış, Hızır Reis de artık Hayreddin Paşa olarak anılmaya başlamıştır.1530'da İspanyolların elindeki Penon şehrini de alması üzerine harekete geçen Andrea Doriakomutasındaki İspanyol filosu Osmanlılara ait Koron ve Petras'ı ele geçirdi. Bunun üzerineYavuz Sultan Selim'in ölümünden sonra tahta geçen Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566),Barbaros'u İstanbul'a davet etti ve huzuruna kabul ettiği, ömrü denizlerde geçmiş, Akdenizdillerini iyi bilen Paşa'yı 1534'ün Ocak ayında Kaptan-ı Deryalığa getirmiştir.Osmanlı Donanmasının başına geçen Barbaros Hayrettin Paşa yeni gemilerle daha da güçlenendonanmasıyla İtalya kıyılarına baskınlar yaptığı gibi Ege Denizi'ndeki Venedik Adalarını daele geçirdi. Osmanlı Donanmasının bu başarıları karşısında telaşa düşen Avrupalılar Papa'nında kışkırtmasıyla büyük bir donanma kurmuş ve başına da Cenova'lı ünlü denizci AndreaDorya'yı getirmişlerdir.Haçlı Donanması'nın 25 Eylül günü güneye doğru yelken açtığını haber alan Barbaros Hızır Hayrettin Paşa ise Turgut Reis'in keşif filosu önde olmak üzere harekete geçerek PrevezeLimanı'na geldi.Haçlıların 162 kadırga, 140 kalyon ve benzeri gemilerinden kurulu muharebe filosuna 300'eyakın korsan ve taşıt gemisi refakat etmekteydi. Osmanlı Donanması ise 122 kadırgadanibaretti. Bunlardan 20 tanesi Turgut Reis'in komutasındaki gönüllülerin yani Türk korsanlarının idaresinde idi. Geriye kalan 102 adedi de doğrudan doğruya Osmanlıİmparatorluğu'nun savaş gemileri idi.Her iki tarafta kesin sonuçlu muharebe yapmakta kararlı olmasına rağmen, Andrea Dorya'nınmaksadı Osmanlı Donanması'nın imhası yanında Venedik Filosu'nun bir daha CenevizDonanması ile rekabet edemeyecek şekilde zayıflaması idi. Bu amaçla da Venedik ve PapaFilolarını öne sürüp Ceneviz Filosunu geride bulundurma kararı verdi. Esas savaş nizamınıteşkil eden Barbaros'un Donanması ise üç hat halinde tertiplenmişti. Merkezde bizzat BarbarosHayrettin Paşa, sağ kanatta Salih Reis, sol kanatta Seydi Ali Reis kumanda ediyordu. Hilalşeklindeki harp nizamının arkasındaki filo ise Turgut Reis'in komutasında idi.27 Eylül günü sabahı Barbaros, gemilerinin sürat ve top menzili üstünlüğüne dayanarak HaçlıDonanmasının top menziline girmeden muharebeye başlaması üzerine Andrea Dorya, OsmanlıDonanması'na iyice yaklaşma emri verdi, fakat birkaç saat süren bu ilk muharebeden sonraHaçlı Donanmasının ön hatlarındaki gemileri tamamen tahrip edildi.

Dorya ikinci hattaki gemileri harekete geçirmek isterken Barbaros Haçlı Donanmasını birkaç parçaya ayırmak amacıyla yarma harekatı gerçekleştirdi. Birinci hat gemilerinin arkasına sığınmış olan Andrea Dorya'nın Kadırgalar Filosu'na yöneldi ve bu arada sabah kuvvetle esenrüzgarın durması sonucundaki taktik avantajı da değerlendiren Barbaros, etkin manevralar iletaarruzunu gerçekleştirdi. Bunun üzerine artık başarı ihtimali göremeyen Andrea Dorya,donanmasına geri çekilme emri verdi. Haçlıların peşine düşen Turgut Reis, kaçan HaçlıDonanması'na ait gemilerden birçoğunu da top ateşi ile batırmıştır.Bu savaş sonucunda Venedikliler Mora'yı ve Dalmaçya kıyılarındaki kaleleri Türk egemenliğine bırakmışlar, 300.000 altın tazminat ödemişlerdir. Bu zaferle ayrıca Batı'yayürüyen Osmanlı ordusuna deniz cephesinde destek sağlanmış ve uzun müddet Akdeniz'de bir Türk egemenliğinin hüküm sürmesinede katkıda bulunulmuştur. 27 Eylül günü günümüzdeDeniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanmakta ve Beşiktaş'taki Barbaros'un Türbesinin bulunduğumeydanda yapılan törenlerde Barbaros'un sancağı çekilmektedir.Kutsal Roma-Germen imparatoru Şarlken, Preveze'nin intikamını almak için 1541 tarihindeCezayir'e saldırdıysa da başarılı olamadı. Bu arada Fransa Kralı I. François, Şarlken'e karşıOsmanlılardan yardım isteyince, Kanuni Sultan Süleyman gücünü göstermek için BarbarosHayrettin Paşa'yı Fransa'nın Akdeniz kıyılarına gönderdi. Barbaros, burada Fransızdonanmasıyla birleşerek 1543'te Nice'i almış ve ertesi yılda İstanbul'a dönmüştür.Bu Barbaros'un son seferi olmuştu. Şanlı Türk Kaptan-ı Deryası son iki yılını İstanbul'dageçirmiştir. 4 Temmuz 1546'da hastalanarak Beşiktaş'taki konağında ölmüş ve işgal etmekteolduğu iki makamdan Cezayir Beylerbeyiliğine öz oğlu Hasan Paşa, Kaptan-ı Deryalığa'daSokullu Mehmet Paşa getirilmiştir.Rahatsızlığının son zamanlarını geçirdiği evinde kendini denizi seyrederken gören dostlarına“Ben öldüğüm zaman beni deniz sesi işitilebilecek bir yere defnediniz” diye belirten BarbarosHayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546 tarihinde vefat etmiş ve sağlığında Beşiktaş'ta DeveMeydanı denilen şimdiki iskele önündeki meydana Mimar Sinan tarafından yapılan türbesinede fnedilmiştir. 

Hiç yorum yok :