2 Haziran 2018 Cumartesi

Yıldırım Kaya :CHP iktidarında esnaf ve sanatkar rahatlayacak

Değerli Basın Emekçileri;
Günlerdir Keçiören; İncirli, Etlik, Aşağı Eğlence’de esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Esnafımıza bir dokunup bin ah işitiyoruz. Esnaf geçim derdinde, herkesi gelecek kaygısı sarmış. “Ne olacak bizim halimiz” diyorlar.

Biz esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı sorunları çok iyi biliyoruz. Bu nedenle CHP 2018 Seçim Programı’nda esnafımızı rahatlatacak çok önemli başlıklara yer verdik. Sıfır faizli kredi, sıfır stopaj, masrafların vergiden düşürülmesi, haksız rekabete son verilmesi, ruhsat kolaylığı, dükkan kredisi ve Esnaf Bakanlığı’nın kurulması bunlardan bazıları.

CHP iktidarında esnaf ve sanatkar rahatlayacak

• Esnafın; kira, araç gideri vd. işyeri masraflarını vergiden düşürülmesini sağlayacağız.
• Suriyelilerin vergiden ve yasal yükümlülüklerden muaf tutularak haksız rekabet etmesini önleyeceğiz.
• Sosyal güvenlikte esnaf aleyhine olan farklılıkları ortadan kaldıracağız.
• Ruhsat işlemlerinin esnaf odaları tarafından yapılmasını sağlayacağız.
• Kredi Kefalet Kooperatiflerini güçlendirmek için kredi miktarlarını artıracağız.
• Esnafın düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle kira öder gibi dükkan sahibi olabilmesini sağlayacağız
• Esnaf Bakanlığı kuracağız.
• Esnafın kira stopajını kaldıracağız
• Esnafın, yıllık ödedikleri vergi ve prim miktarı kadar, sıfır faizli kredi kullanabilmesine olanak tanıyacağız.

Yıldırım Kaya
CHP Parti Meclisi Üyesi
Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı
2 Haziran/2018