9 Mart 2017 Perşembe

AKP’den Olağanüstü Hal Komisyon Aldatmacası

AKP’den Olağanüstü Hal Komisyon Aldatmacası
AKP hükümeti 23 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” kurulacağını açıkladı. Mağdurların artık mahkemelere değil Komisyon’a müracaat edeceklerini duyurdu.

Böylece bağımsız yargıyı kontrolüne alan hükümet, mahkemelerin görevini de komisyonlara havale etmiş oldu. Ancak KHK’ye göre bir ay içinde kurulması gereken Komisyon da hala kurulmadı.

Komisyon yedi kişiden oluşacak
Komisyon yedi kişiden oluşacak. Üyelerinden üçü Başbakan, biri Adalet Bakanı, biri İçişleri Bakanı, birer üye de Yargıtay’da ve Danıştay’da görev yapan tetkik hakimleri arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilecek. Komisyon, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkanvekili seçecek.

Komisyon bir mahkeme gibi çalışacak, görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilecek.

Komisyon’a başvuru tarihi Başbakanlık tarafından ilan edilecek. Komisyon’un görev süresi iki yıl olacak. Bakanlar Kurulu’nun gerek görmesi halinde ise bu süre birer yıllık sürelerle uzatılabilecek.
Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılacak. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvuru yapabilecek.

“Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu”na başvuru süresi altmış gün olacak. Buna göre;
“Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.”
Bütün bu düzenlemeler, Komisyon’un sorunu çözmek için değil zamana yaymak için kurulduğunu gösteriyor.

Komisyon’un sadece yedi üyeden oluşacak olması bile, yargının önünü kesmek için kurulduğunun bir göstergesi. Çünkü yedi kişinin, İkiyüzbine yakın dosyayı incelemesinin uzun yıllar süreceğini tahmin etmek zor değil. Bu durum iç hukuk yollarına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru hakkının kullanılmasını da imkansız hale getirecektir.

Savunma hakları ellerinden alınan, neyle suçlandıklarını dahi bilmeyen KHK mağdurları, büyük bir “çaresizlik” ve “sabırsızlıkla” Komisyon’un kurulmasını bekliyor. Mağdurların, böylesine işlevsiz bir Komisyon’un kurulmasını beklemeleri hukuka olan inancın kaybedildiğinin acı bir göstergesi olarak karşımızda duruyor.

Komisyon çare değil!
Çare bağımsız mahkemelerdir.

İşlevsiz de olsa, bir defa olsun sözünüzü tutun!
Komisyonu kurun!
Herkes ne yapacağınızı görsün…

Geciken adalette mağdurlar suçlu, suçlular mağdur oldu.
Bu zulme artık son verin!

9 Mart 2017
Yıldırım Kaya
CHP Parti Meclisi Üyesi