11 Mayıs 2016 Çarşamba

Pi sayısı kaçtır

Pi sayısı kaçtır
Pi sayısı: 3,14 olarak bilinir. Ancak pi sayısı sonsuz sayıda tekrarsız rakamdan oluşmaktadır.

Pis sayısı: 3, 14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923

Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen matematik sabiti. İsmini, Yunanca çevre sözcüğünün ilk harfi olan ?' den alır. Pi sayısı, Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir.

Görüldüğü üzere pi sayısı aslında çok basit bir temele sahiptir ve değiştirilemez bir sabit orandır. Fakat aynı zamanda 

Pi sayısı bir irrasyonel sayı olduğundan, hiçbir zaman sonlu bir tamsayı düzeninde ifade edilemez ve virgülden sonra sonsuz sayıda tekrarsız rakam içerir. 

Babilliler’den beri ortadoğu ve akdeniz uygarlıklarının pi sayısının varlığından haberdar oldukları bilinmektedir.