2 Mayıs 2016 Pazartesi

I. Ahmed'in Oğlu Genç Osman kimdir Genç Osman nasıl öldürüldü

I. Ahmed'in Oğlu Genç Osman kimdir, Genç Osman nasıl öldürüldü

I. Ahmed'in Oğlu Genç Osman kimdir (II. Osman)

  • 3 Kasım 1604 yılında İstanbul'da doğdu
  • Babası I. Ahmed
  • Annesi Mahfiruz Hatice Sultan
  • Sultan Genç Osman 14 yaşında amcası Sultan I. Mustafa'nın tahttan indirilmesinden sonra 26 Şubat 1618 tarihinde tahta çıktı.
  •  İyi bir eğitim alan Genç Osman Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca biliyordu.
  • Yenilikçi Padişah olarak tarihe geçmiştir.
  • Yeniçeriler tarafından 10 Mayıs 1622 yılında tahtan indirilerek Yedikule zindanlarında boğularak öldürülmüştür.
  • Sultan Genç Osman babası Sultan I. Ahmed'in Sultanahmet Camisinde bulunan türbesinin yanına defnedilmiştir.  


 
Padişah otağının Üsküdar'a kurulacağı günden bir gün önce, yeniçeriler Süleymaniye'de toplandılar. Ayaklanan yeniçeriler saraya girip bazı devlet adamlarını öldürdüler. Yeniçeri ve sipahileri ikna etmek isteyen Sultan Genç Osman, yeniçeri ağalarını merhamete getirmeye çalıştı. Ancak bunda başarılı olamadı. Yerine amcası Sultan I. Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı. İsyancılar o an için Sultan Genç Osman'ın öldürülmesini düşünmüyorlardı. Ancak isyanın elebaşları padişahın Yedikule zindanlarına götürülüp orada öldürülmesini istediler.[6]