evlilik izni

evlilik izni, evlenme izni, evlilik izni kaç gün, 657 evlilik izni, 4857 iş kanunu evlilik izni, özel sektörde evlilik izni kaç gün, evlilik izni ne zaman kullanılır, evlilik izni kaç gündür

Evlilik izni
İşçilerde evlilik izni
4857 sayılı İş Kanunu'nun  "Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller" başlıklı 55. maddesinin (ı) bendi gereği işçilerin evlenmelerinde üç güne kadar evlenme izni verilir.

Memurlarda evlilik izni
657 sayılı Devlet memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) bendinde,“Memura, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” hükmüne göre evlilik izni verilmektedir. Memurlarda evlilik izni evlenme olayının gerçekleşmesi ve memurun izin talebinde bulunması şartına bağlanmıştır.

Hiç yorum yok :