10 Aralık 2015 Perşembe

Temsi Tebrizi kimdir

Temsi Tebrizi kimdir

  • Tam adıyla Şemsüddin Muhammed bin Ali bin Melikdad Tebrizi
  • 1185-1248 yılları arasında yaşadı.
  • İranlı Azerbaycan Türkü
  • İslam alimi ve mutasavvıf. 
  • Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin gönül dünyasında büyük değişikliklere sebep olan ve Mevlana tarafından yazılan ilahi aşk şiirlerinden oluşan "Dîvan-ı Şems-i Tebrizi" adındaki nazım eser sayesinde tanınan çok kuvvetli bir din alimidir.