11 Kasım 2015 Çarşamba

Sayıştay'ın görevleri nelerdir

Sayıştay'ın görevleri nelerdir
Sayıştay bir mali denetim kuruluşu olarak, denetimlerini TBMM'i adına yapar.
  • Genel katma bütçeli dairelerin gelir ve giderlerini TBMM adına denetler.
  • Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini  yürütür.
  • TBMM kesin hesap kanun tasarıları hakkında uygunluk bildirimi sunar.