14 Kasım 2015 Cumartesi

Osmanlı'da kardeş katlini kim yasallaştırdı

Osmanlı'da kardeş katlini kim yasallaştırdı, kardeş katli yasasını kim çıkardı, fatih kanunnamesini kim çıkardı.

Osmanlı'da kardeş katlini kim yasallaştırdı
Osmanlı'da kardeş katli Yıldırım Bayezid döneminde başlamış, Fatih Sultan Mehmet  döneminde ise kanunlaşmıştır. "Fatih Kanunnamesi" olarak da bilinen "kardeş katli yasası" yaklaşık olarak 150 yıl boyunca uygulanmıştır. 

Kardeş katlı yasası 1603 yılında  tahta çıkan Sultan 1.Ahmet Han tarafından kaldırılmıştır. Yerine "ekber ve erşet" yani ailenin aklı başında olan en büyük üyesini hükümdar olması sistemini getirilmiştir.

Sultan 1. Ahmet Han tahta çıktığında kardeşi Mustafa'yı katletmemiş, çok genç yaşta 28'inde ölünce kardeşi 1. Mustafa tahta çıkmıştır. Daha sonra da 1. Ahmed'in oğulları;  Genç Osman, IV. Murad ve İbrahim tahta çıkmıştır.