Osmanlı'da ekberiyet ve eşrediyet sistemi nedir

Osmanlı'da ekberiyet ve eşrediyet sistemi nedir 


Osmanlı İmparatorluğu'nda, ailenin akıl sağlığı yerinde olan en büyük üyesinin veliaht olarak kabul edildiği sisteme verilen isimdir. 

1603 yılında tahta çıkan Sultan I. Ahmet Han kardeş katli sistemini kaldırarak, yerine Ekberiyet-Eşrediyet sistemini getirmiştir. Bu sistemle birlikte padişahtan sonra ailenin akıl sağlığı yerinde  en yaşlı üyesi  tahta çıkmaya başlamıştır.
Ekberiyet ve eşrediyet sistemi ilk defa 1917 yılında 1. Mustafa'nın tahta çıkmasıyla uygulanmaya başlanmıştır. 

Eşrediyet nedir
Tahta çıkacak şehzadenin akıl sağlığı ve olgunluk niteliklerini taşıması.

Ekberiyet nedir
Padişahtan sonra ailenin  en yaşlı erkek üyesinin veliaht kabul edilmesi. 

Hiç yorum yok :