8 Kasım 2015 Pazar

Meksika tipi başkanlık sistemi nedir

Meksika tipi başkanlık sistemi nedir
Başkan'ın geniş yetkilerle donatıldığı sistem Meksika'da uygulanıyor. ABD başkanlık sisteminden daha geniş yetkilere sahip bir sistem. Siyasi gözlemciler tarafından eleştirilen sistem, "6 yıllık diktatörlük", "Emperyal başkanlık " olarak da adlandırılıyor. 

 • Başkan tek turlu seçimle halk tarafından seçiyor. 
 • En fazla oyu alan aday başkan oluyor. 
 • Başkanın görev süresi bir defayla sınırlı olmak üzere  6 yıl. 
 • Tüm yetkiler başkanda toplanıyor. 
 • Başbakan ve Başbakan yardımcıları yok. 
 • Bakanlar başkan tarafından atanıyor.
 • Başkanın, Anayasa Mahkemesi üyeleri, başsavcı, emniyet müdürü, kuvvet komutanları ve büyükelçileri atama yetkisi var. 
 • Meclisin  kabul ettiği yasaları ve bütçeyi veto etme yetkisi var.
 • Yasa tasarısı sunabiliyor. 
 • Savaşa ve barışa karar verebiliyor.
 • Milletlerarası anlaşmaları müzakere yetkisi mecliste değil başkanda bulunuyor.