24 Kasım 2015 Salı

Maturidilik nedir Maturidilik ne demek Maturidilik anlamı Maturidilik tdk Maturidilik türkçesi

Mâturidîlik ne dir, Maturidilik nedir,  Maturidilik ne demek, Maturidilik anlamı, Maturidilik tdk, Maturidilik türkçesi

Maturidilik nedir  
Ünlü Türk din bilgini İmam Matüridi'nin, Hanefî Mezhebi'nin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin düşüncesini sistemleştirerek Sünni düşünceye yeni bir ruh katmıştır. Maturidi, dini konularda akla önem vermekle Mu’tezile’ye yakın bir çizgide yer almışsa da akıl ve nakil arasında kendine özgü bir denge kurmayı başarmıştır.

Maturidi mezhebi, dini konularda nakli öne çıkaran Selef ile aklı öne alan Mu’tezile arasında orta bir yolu tercih etmiştir. Bunun için de akaid alanında ayet ve hadislerle birlikte dinin anlaşılması için aklı da bir temel olarak kabul etmiştir.

Maturidilik’in genel prensipleri: 
  • Allah vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur. 
  • İnsanın, akıl yoluyla Allah’ın varlığına ulaşması mümkündür.
Türkiye, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Malezya, Endonezya, Balkanlar ve Orta Asya ülkelerinde yaygındır.