Ekberiyet ne demek Ekberiyet nedir Ekberiyet anlamı Ekberiyet sistemi nedir

Ekberiyet ne demek Ekberiyet nedir Ekberiyet anlamı Ekberiyet sistemi nedir

Ekberiyet ne demek  
Ekberiyet Arapça kökenli bir kelimedir. Büyük, en büyük anlamında gelmektedir.  Veliahtta, yaşça büyük olanın hak sahibi olması için kullanılan Osmanlıca kelimedir.

Osmanoğlu ailesinin, padişahtan sonraki en yaşlı erkek üyesinin veliaht kabul edilmesini ifade etmektedir. Osmanlı Padişahlarından  I. Ahmet'in 1603 yılında tahta çıkmasıyla. Eşrediyet (şehzadenin akıl sağlığı ve olgunluk niteliklerini taşıması)  ile birlikte uygulanmıştır.

Ekberiyet usulünün uygulanmaya başlanması ile şehzadelerin sancaklara gönderilmeleri geleneği son bulmuş, yerini kafes sistemi uygulamaya sokulmuştur. 

Hiç yorum yok :