26 Kasım 2015 Perşembe

Aziz Mahmut Hüdayi Kimdir

Aziz Mahmut Hüdayi Kimdir, aziz mahmut hüdayi hazretleri

Aziz Mahmut Hüdayi Kimdir
Azîz Mahmûd Hüdâyî (d. 1541, Şereflikoçhisar, ö. 1628, Üsküdar), Anadolu’da yetişen büyük Velîlerden olup, Halvet’îyye Sufi İslâm Tarikât’ının bir alt sınıfına ait olan Bayram’îyye Tarikât’ının devamı niteliğinde bulunan Celvet’îyye (Celvetî) Tarikât’ının kurucusudur. 1541 (H.948) yılında Koçhisar'da doğdu. Bursa’da Muhammed Üftâde'den feyz aldı. 1598 (H. 1007) de Üsküdar'da câmi ve dergâh yaptırdı. 1628 (H. 1038)'de vefât etti. Kabri, İstanbul Üsküdar'da kendi dergâhı yanındaki türbesindedir. Asıl ismi Mahmud'dur "Hüdâyî" ismi ve "Azîz" sıfatı kendisine sonradan verilmiştir.

Kaynak: Vikipedi