8 Kasım 2015 Pazar

ABD tipi başkanlık sistemi nedir

ABD tipi başkanlık sistemi nedir

 • ABD’de yürütme organının başı Başkan'dır.
 • Yasama organı "Temsilciler Meclisi" ve "Senato" olmak üzere iki meclisli "Kongre"dir.  
 • Başkan'ın  Kongre'yi feshetme yetkisi yoktur. 
 • Kongre'nin de Başkan'ı istifaya zorlama yetkisi yoktur.
 • Başkan'ın görev süresi 4 yıldır.
 • Başkan sadece iki dönem (4+4) seçilebilir. 
 • Başkan'ın hükümet üyelerini atama yetkisi vardır.
 • Hükümet toplantılarında Başkan kesin söz sahibidir. 
 • Kongre’nin kabul ettiği yasalar Başkan tarafından veto edilebilir. 
 • Başkan silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. 
 • Yüksek Mahkeme Yargıçları Başkan tarafından atanır, ancak senatonun onayı gerekir. 
 • Sistemin en önemli temeli Kongre, "Temsilciler Meclisi" ve "Senato"dan oluşur.
 • Yasalar Kongre tarafından yapılır. Yasa yapma gücü daima iki meclisin "Temsilciler Meclisi" ve "Senato"’anlaşması ile uygulanabilir.