29 Ekim 2015 Perşembe

Sultan 1. Ahmet veraset sistemini değiştirerek kardeş katlini kaldırmıştir

Sultan 1. Ahmet veraset sistemini değiştirerek kardeş katlini kaldırmıştır
Sultan 1. Ahmet, 21 Aralık 1603'te tahta çıkyığında Kardeşi 1. Mustafa'yı katletmedi. Veraset sisteminde değişiklik yaparak Fatih Sultan Mehmet tarafından çıkartılan kardeş katlini yasal hale getiren kanunu kaldırarak hanedan üyelerinin öldürülmesini engelledi.

Sultan 1. Ahmet, yeni getirdiği yasa ile "Hanedanın en büyük şehzadesi Padişah olur" kuralını uygulamaya koydu.

Fatih Sultan Mehmet "Fatih Kanunnamesi"yle Nizâm-ı Âlem için kardeş katlini meşrulaştıran, “Ve her kimseye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı alem için katl etmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz itmiştir. Anında amil olalar.” hükmünü kanunlaştırmıştı. Ancak bu kanun da taht kavgalarını sonlandıramamıştı.