29 Ekim 2015 Perşembe

Osmanlıda kardeş katlini kaldıran padişah kimdir

Osmanlıda kardeş katlini kaldıran padişah kimdir, Sultan 1. Ahmet Osmanlıda kardeş katlini kaldıran padişahtır, kardeş katlini 1. Ahmet kaldırmıştır.

Osmanlıda kardeş katlini kaldıran padişah kimdir
21 Aralık 1603 tarihinde tahta çıkan Sultan 1. Ahmet kardeşi 1. Mustafa'yı katletmeyerek yeni bir dönemi başlattı. Sultan 1. Ahmet, Fatih Sultan Mehmet tarafından kardeş katlini yasal hale getiren "Fatih Kanunnamesi"ni kaldırarak kardeş katline son verdi. Yerine, "Hanedanın en büyük şehzadesi Padişah olur" hükmünü uygulamaya koydu.

Sultan 1. Ahmet, Fatih Sultan Mehmet tarafından kardeş katlini yasal hale getiren "Fatih Kanunnamesi “Ve her kimseye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı alem için katl etmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz itmiştir. Anında amil olalar.”  hükmünü kaldırarak kardeş katline son verdi. Yerine, "Hanedanın en büyük şehzadesi Padişah olur" hükmünü uygulamaya koydu.