28 Eylül 2014 Pazar

2014 İlave Tediye Ödemeleri 2 Ekim Ve 26 Aralık Tarihlerinde Yapılacak

2014 İlave Tediye Ödemeleri 2 Ekim Ve 26 Aralık Tarihlerinde Yapılacak

27 Eylül 2014 CUMARTESİ                      Resmî Gazete                          Sayı : 29132

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6785
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2014 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 2/10/2014, diğer yarısının 26/12/2014 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/9/2014 tarihli ve 7721 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.