5 Ağustos 2014 Salı

68’liler Birliği Vakfı Kimi Destekliyor

68’liler Birliği Vakfı Kimi Destekliyor
68’liler Birliği Vakfı, cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceği adayı açıkladı. Yönetim Kurulu toplantısından sonra bir açıklama yapan Genel Başkan Sönmez Targan, çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. 

Targan, "Halkın doğru tercihi demokrasi unsurlarıyla oluşur. Çatı adayının desteklenmesi, diktatörlüğe karşı bütün unsurların ortak eğilimidir. Tüm halkımızı demokrasi yönünde oy kullanmaya ve tüm demokratları bu doğrultuda çalışmaya çağırıyoruz." dedi. 

68’liler Birliği Vakfı'nın basına ve kamuoyuna “Diktatörlüğe Karşı Tercihimiz Demokrasidir” başlıklı açıklaması: 
"Son bir yıldır ülkemizdeki bütün siyasal olgu ve tartışmalar şu sonuca varıyor: Bir yanda adım adım ilerleyen diktatörlük, öbür yanda en geri ve en ileri unsurlarıyla dağınıklıktan çıkmaya çalışan demokrasi safları... 
Diktatör, tüm yetkileri kendinde toplama ve bunu tüm topluma karşı kullanma gücünü ve egemenliğini rızaya dayandırmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi, halka kendi idam fermanını ve celladını onaylatma sürecinin son halkasıdır. Zindanların korkutamadığı kitleler, Gezi Direnişi sırasında bu fermanın ucunu ülke çapında gördü: Her hak arayışının karşılığı, ekmeğimize kadar yayılan biber gazı... 
Emperyalizm, devrimcilerin doğru seçeneği yaratma çabasını sürekli sis altında engellemeye çalışır. Tarih, devrimcileri her zaman en elverişsiz koşullarda devrime zorlar. 
Devrimcilerinse olguların dışında kalma ve tarihten sızlanma lüksü hiç olmamıştır. Hiçbir devrimci, kitlelerin son kararının oluşma sürecini bilgiç tavırlarla seyretme hakkına sahip değildir. Emperyalizmin engeli, aynı zamanda onun aşılması için fırsattır... 
Biz, 68 Kuşağı’nın elli yıllık birikim ve deneyiminin öğrettiğine bakarak diyoruz ki, seçimin boykot edilmesi; diktatörün işini kolaylaştırarak ona rıza göstermekten başka sonuç vermeyecek, devrimcileri üçüncü ve doğru seçeneği yaratma sürecinin uzun bir süre dışına çıkaracak. 
Halkın doğru tercihi demokrasi unsurlarıyla oluşur. Çatı adayının desteklenmesi, diktatörlüğe karşı bütün unsurların ortak eğilimidir. Tüm halkımızı demokrasi yönünde oy kullanmaya ve tüm demokratları bu doğrultuda çalışmaya çağırıyoruz. 
Diktatörlüğe oy yok! Oylarımız demokrasi için!"