11 Mayıs 2014 Pazar

90 yaşındayken bunamış olduğu gerekçesiyle oğlunun miras için açtığı davada yazdığı oyunun tamamını ezbere okuyup mahkemeyi kazanan yazar kimdir

90 yaşındayken bunamış olduğu gerekçesiyle oğlunun miras için açtığı davada yazdığı oyunun tamamını ezbere okuyup mahkemeyi kazanan yazar kimdir

Cevap:Sofokles

Oedipus Kolonos’ta adlı oyunundan uzun bir tiradı ezberden, soluksuz okumuştur. Bir başka rivayet de bu hikayeyi doğrulayarak Sophokles’i son oyunu olan Oedipus Kolonos’ta tragedyasını yazmaya itenin oğlu Iophion’un tavrı olduğunu belirtir.