27 Kasım 2013 Çarşamba

Zal Mahmut Kimdir Cellat Zal Mahmut Ağa Kimdir Zal Mahmut Paşa Kimdir Zal Mahmut Ağa Kim

Cellat Zal Mahmut Ağa Kimdir, Zal Mahmut Kmdir Zal Mahmut Paşa Kimdir Zal Mahmut Ağa Kim, Zal Mahmut Paşa Şehzade Mustafa'yı Boğan Kişi.

Zal Mahmut Ağa  
Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk şehzadesi Şehzade Mustafa'yı Cellat Zal Mahmut'a katlettirmiştir. Şehzade Mustafa, üzerine çullanan 7 dilsiz cellatla baş etmeye çalışırken arkadan yaklaşan Zal Mahmut Ağa, kimilerine göre kement ile, kimilerine göre balta ile genç şehzadeyi katletmiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman, Şehzade Mustafa'ya o kadar öfkelidir ki hanedan mensubu bir kişinin balta ile katledilmesini gözardı ederek cesedinin çadırın önünde sergilenmesini emreder. Amacı Şehzade Mustafa'ya bel bağlayanların son umutlarını da kırmaktır.

Bu kollektif cinayetin tetikçisi Zal Mahmut Ağa, basit bir saray görevlisi iken (Kapıcıbaşı) ödüllendirilerek 1560-1566 yılları arasında Anadolu Beylerbeyi görevine getirilmiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünden sonra tahta çıkan 2. Sarı Selim, ilk iş olarak Zal Mahmut tarafından katledilen ağabeyi şehzade Mustafa'ya Bursa'da bir türbe yaptırmak olmuştur. 

Sarı Selim, kardeşini katleden Zal Mahmut Ağa'yı da unutmamış onu İstanbul'a çağırarak kızı Şah Sultan ile evlendirmiştir.  Sarı Selim tahta çıkmasında desteğini esirgemeyen Zal Mahmut'u hanedan mensubu yaparak böylece minnetini göstermiştir. Sarı Selim bununla da yetinmemiş, Zal Mahmut Ağa'yı Divan-ı Hümayün'da 5. Vezirliğe yükseltmiştir.

Zal Paşa, karısı Şah Sultan ile 1580 yılında aynı sene ölmüştür. Ölmeden önce bir cinayetle elde ettiği servetini Eyüp semtinde Mimar Sinan'a yaptırdığı Zal Mahmut Ağa Külliyesine vakfeder. Bugün hala Eyüp'te Zal Paşa Caddesi ve Zal Mahmut Ağa Külliyesi ayaktadır. 

Orhan Asena "Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe" adlı tiyatro oyunuyla Kanuni dönemindeki bu kepazelikleri çok güzel anlatmıştır. Ya devletin başı ya da kuzgunların leşi olunan bir coğrafyanın güzel bir özeti gibidir.

Kaynak: kulturistanbul.blogspot.com.tr