2013 Yılı İlave Tediye Ödemeleri


2013 Yılı İlave Tediye Ödemeleri
2013 ilave tediye ödeme tarihleri Bakanlar Kurulunca onaylanıp resmi gazetede yayınlandı.

25 Ocak 2013 CUMA                Resmî Gazete                  Sayı : 28539

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2013/4223
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2013 yılında;

a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2013, diğer yarısının 28/6/2013 tarihinde,

b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 25/12/2013 tarihinde,

ödenmesi; Maliye Bakanlığının 8/1/2013 tarihli ve 152 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Hiç yorum yok :