Acemler Kimdir Acemler Kimlerdir Acem Kim Acem Kime Denir


Acemler Kimdir  
Acem, Arapların kendileri haricindeki yabancılar için kullandığı sözcük.
Türkçede ise  İranlılar için kullanılan sözcük.
İran'dan gelen insanlar için de kullanılır. 
Bu sözcük yüzyıllar boyunca İranlıların sıfatı olarak kaldı.
İranlılar, genelde Acemler olarak bilinir.
Genel olarak Acem kelimesinin anlamı ne zaman ve kim tarafından kullandığına bağlıdır. 
"Acem" sözcüğünün Arapça asıl anlamı "dil bilmeyen"dir. İran'da aşağılama olarak algılanmaktadır. 
Arap olmayanlar için bir tanım olarak da kullanılır.
 Eski Yunanlar ve Romalıların kullandığı "barbar" sözcüğüne benzer bir nitelik taşır. 
Acem tabiri Arapça'da Arap'a nispetle yabancı, gayri Arap anlamındadır. 
Acem kelimesi İslamiyet öncesi fetihler sırasında Araplarca hususi olarak İranlılar için kullanılmıştır. 
İranlılar, İran ve ötesi için bu tabiri kullanmışlardır. 
Osmanlılar Arap geleneğine uyarak İran ve ötesini tarif için Acem tabiri kullanmışlardır. 

Ancak, bundan dolayı Acem tabiri vasıtasıyla Türkistan'ı, Fars/İran coğrafi alanına dahil etmek mümkün değildir. Tarihî realite olarak Türkistan'ın İran coğrafyasından ayrı olduğu malumdur ve hem Arapların hem de Osmanlıların kullandıkları Acem tabiri İran ve ötesi manasında 

Hiç yorum yok :