5 Mart 2012 Pazartesi

17 Nolu "Ticaret Kooperatif Büro Eğitim Güzel Sanatlar" İşkolu İkiye BölündüGREV ÇADIRINA İZİN ÇIKTI
Tasarıyla yüzde 10 olan işkolu barajı yüzde 3’e indirilmiş ve uygulamanın 5 yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştü. Komisyonda yapılan değişiklikle işkolu barajının 5 yıl sonunda kademeli olarak yüzde 1’e indirilmesi benimsendi.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu içerisinde oluşturulan alt komisyon, işçilerin temel yasalarından olan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nda değişiklikler yaptı. Tasarı yapılan değişikliklerle birlikte çarşamba günü komisyonda ele alınacak. 

Komisyonun CHP’li üyesi, İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin verdiği bilgiye göre tasarıda yapılan değişiklikler şöyle:

Noter şartı kalktı: Tasarıda sendikaya üyelikte ya da istifa halinde noter şartının kaldırılması öngörülüyordu. Türk-İş, en azından istifa halinde noter şartının devam etmesini istiyordu. Komisyon görüşmelerinde de bir değişiklik olmadı. Sendikaya üyelikte ve istifada noter şartı kaldırıldı.

Çadır kurulabilecek: Alt komisyon grev yasaklarında da bazı değişiklikler yaptı. Harb iş kolundaki grev yasağı kaldırıldı. Tasarıdaki, “hava ulaşımı alanında faliyet gösteren işyerleri veya işletmelerde grev esnasında işveren faaliyetin yüzde 40’ını sürdürebilir” hükmü de kaldırıldı. Tasarıda grev sırasında çadır kurulmasına ilişkin de bazı yasaklar vardı. Alt komisyonda yapılan değişikliklerle grev çadırları yine kurulabilecek.

Temsilcilere güvence: İşyeri temsilcilerine sağlanan güvenceler tasarıda yer almamıştı. Alt komisyonda işyeri temsilcilerine yeniden güvence sağlandı. Buna göre işten atılan, ancak işe iade davasını kazanan işyeri temsilcilerine, işveren işe başlatmasa dahi maaşlarını ödeyecek. Ayrıca 30 kişinin altında işçisi olan işyerleri için de yeniden sendikal güvence getirildi.

İşkolu sayısı 22 oldu: Tasarıyla işkolu sayısı 28’den 18’e indirilmişti. Değişiklikle 4 işkolu eklenerek sayı 18’den 22’ye çıkarıldı. Tasarıda gıda, tarım, ormancılık bir işkoluydu ancak komisyonda gıda-tarım ayrıldı. Büro, eğitim, güzel sanatlar da tasarıda tek işkolu olarak yer alıyordu. Ancak komisyonda güzel sanatlarla, eğitim ayrıldı. Gemi işkolu tasarıda metal işkoluna alınmıştı. Komisyonda yine eski haline getirildi. Çelebi, işkollarının sayısının arttırılmasına karşı çıktıklarını söyledi.Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi