Aile sigortası nedir/Mustafa BALKAZ


Aile sigortası nedir/Mustafa BALKAZ 
Son günlerde muhalefetle iktidar arasında söz dalaşı konusu olan aile sigortansın detaylarını yazmıştım. Bu defa aile sigortası neden şimdiye dek çıkarılmadı. Geriye doğru baktığımızda iktidarlar aile sigortasını çıkarmak yerine sadaka kültürüne dayanan yüz yüze yardım yapmayı yeğlemişlerdir. Çünkü hükümet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu aracılığıyla yoksullara yardım paketi gönderiyor. Kaymakamlar Valiler kömür dağıtmaya teşvik ediliyor. Fakat hangi fakire yardım yapılacağı müphem..Öyle ki al kömürü ver oyu, al buzdolabını ver oyu şekline dönüşmektedir.Zira seçim yapılacak yıllarda  bu yardımların diğer yıllara göre iki kat arttığı gözlenmektedir.. Asıl mesele burada yatmaktadır. 
Aile sigortası çıkarıldığı takdirde, devlet tarafından iş verilemeyen yada her hangi bir işe yerleştirilemeyen vatandaşlara geçimlerini sağlamak için para verilecek. Çocuk sayısına göre çocukların tahsil imkânı göz önüne alınarak o nispette nakit yardım yapılacak. Kirada oturuyorsa kira yardımı yapılacak. Aile sigortasının esası budur. Verilecek para miktarı yasada belirtilmektedir. Yani bu para verilirken yandaş-mandaş, bizden- sizden ayrımı yapılamaz. Doğal gazlı binalara kömür dağıtımı yapılamaz. Doğal gaz alımı için para yardımı yapılır. Hak edene verilir. Hak edene verilmediği takdirde o şahsın yargıya başvurma hakkı vardır.

SÖZLEŞMEDE İMZAMIZ VAR: Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün ( İLO ) 1952 tarih ve 102 sayılı sosyal güvenliğin asgari normlarına ilişkin sözleşmesi ülkemizde 1971 tarih ve 1451 sayılı yasa ile onaylanmış ve Bakanlar Kurulu’nun 1 Nisan 1974 tarihinde 7/7964 sayılı kararnamesi ile de yürürlüğe girmiştir.37 yıldan beri bu yasa hayata geçirilmemiştir. Aslında sözleşmeye taraf olan ülkeler sözleşmede belirtilen 9 risk için sigorta oluşturmak zorundadır.

Bu risk sigortaları 1- Sağlık sigortası, 2-hastalık sigortası, 3-yaşlılık sigortası, 4-iş kazası ve meslek hastalığı sigortası,5- analık sigortası,6- malullük sigortası 7-ölüm sigortası, 8- işsizlik sigortası ( 2000 yılından itibaren uygulanmaya başladı ) 9- aile sigortası ( halen uygulanmıyor )

İlk yedi maddede belirtilen sosyal risklere karşı sigorta kolları uygulanırken 2000 yılından itibaren sekizincisi olan işsizlik sigortası da uygulanmaya başlamış ve Şubat 2002 tarihinden itibaren işsizlik maaşı ödenmeye başlamıştır. En sonuncusu olan aile sigortası ise henüz başlatılmamıştır.

Uzun bir süre SSK Genel Müdürlüğü’de yapmış olan Kemal Kılıçdaroğlu aile sigortasını çıkaracağım demesi iktidarın “kaynak nerede” polemiklerine neden oldu.iktidar öyle görünüyor ki kömür ve gıda yardımlarını bu seçimde de oy’a tahvil etmeyi düşünerek aile sigortasını çıkarmaya yanaşmayacaktır. CHP aile sigortasını vatandaşlara iyi anlatabilirse  ve sadaka verilir gibi dağıtılan kömür ve erzak’ın yerine nakit para verileceğini ve bunun için yeterli kaynak olduğuna inandırabilirse bu seçimde avantaj sağlayabilir.

Hiç yorum yok :