Kayyumun Görevleri

Kayyumun Görevleri, kayyumun görevleri, kayyum Atanması, kayyum atanması, kayyum ne demek, kayyum tayini dilekçe örneği, kayyum nedir, kayyım ne demek, kayyım nedir, kayyum tayini, kayyum atanması, kayyım atama dilekçesi, kayyum atanması dilekçe örneği, kayyım, kayyım dilekçe örneği, kayyım atanması dilekçe örneği, kayyum ataması, kayyım atama, kayyum nasıl atanır, kayyım ataması, vesayet dilekçe örneği, kayy, hangi hallerde kayyum atanır, vesayet davası dilekçe örneği, kayyım atanması dilekçe örneği, kayyım atanması dilekçesi, kayyım atanması, kayyım ne demek, kayyım nedir, kayyım tayini dilekçesi, kayyım tayini, kayyım, kayyımlık nedir, kayyim ne demek, kayyim, kayyum atama dilekçesi, kayyum ataması, kayyum atanması dilekçe örneği, kayyum atanması nedir, kayyum atanması, kayyum ne demek, kayyum nedir, kayyum tayini dilekçe örneği, kayyum tayini, kayyum.

Kayyum Atanması Ve Görevleri
Devlet tarafından daha ziyade tüzel kişiliklerin hakemlik, uyuşmazlık, tasfiye gibi süreçlerde belirli işlerini yönetmek veya mal varlığını idare etmek için geçici süreyle atanan yönetici veya heyet.

Kayyım atanması
Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.

Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır.

Kanunda aksine bir hüküm yoksa vasi için uygulanan hükümler kayyım için de uygulanır.

Kayyımlık 3 çeşittir

A-) Temsil Kayyımlığı : Vesayet makamı aşağıda mevcut sebeplerden veya kanunda gösterilen hallerde, bir ilgilinin isteği üzerine veya resen kayyım atar.

1-) Ergin kişi, hastalık sebebiyle, başka bir yerde bulunması sebebiyle veya benzeri sebeplerle, önemli bir işini kendisi göremeyecek durumda ise veya bir temsilci atayamayacak durumda ise.

2-) Bir işte küçüğün menfaati ile yasal temsilcinin menfaati çatışıyorsa

3-) Yasal temsilcinin işi yerine getirmesinde bir engel var ise

B-) Yönetim Kayyımlığı

Vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan yerler için gereken önlemleri alır ve sayılan hallerde yönetim kayyımı atar.

1-) Kişi uzun süreden beri bulunamıyor ve oturduğu yer de bilinmiyorsa,

2-) Kişi vesayet altına alınması için yeterli sebep olmamasına rağmen, malvarlığını kendi başına idare edemiyor, idare etmesi için yönetici atayamıyorsa,

3-) Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerektiriyorsa,

4-) Tüzel kişi gerekli organlarından yoksun kalmış ve tüzelkişinin başka yoldan yönetimi mümkün olmamışsa,

5-) Hayır işi veya genel yarar için toplanmış paranın yönetimi veya bu parayı harcama yolu sağlanamamışsa,

C-) İstek Üzerine Kayyımlık

İsteğe bağlı kısıtlama sebeplerinden birisi mevcut ise ergin kişinin talebi üzerine kayyım atanır.

Kayyım Atama Usulü

Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kişinin ikametgahı vesayet makamı tarafından atanır.

Yönetim Kayyımı, malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilenin mallarının bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır

Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kişinin ikametgahı vesayet makamı tarafından atanır.

Yönetim Kayyımı, malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilenin mallarının bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır.

Saadet Partisinde Kayyumun Görevi 
-Olağanüstü Kongre’ye çağrı yapmak.
-Partiyi kongreye götürmek üzere gereken işlemleri yapmak. 
-Kayyum heyetinin parti genel başkanı ya da yönetiminin yetkilerini üstlenmesi söz konusu değil. 

1 yorum :

Adsız dedi ki...

saadet e göre değil de akp ye göre yorum yaparsanız sevinirim